21/04/2023 Guido Fenneman

Motonext Phase 2: Less oil consumption, less CO2 emissions and less particulates

Motonext Phase 2: Less oil consumption, less CO2 emissions and less particulates

The FIM Innovation Project Motonext by Ten Kate Racing and Project 1 proves that motorsport is once again the fastest laboratory in the world. On the eve of the WorldSBK event in Assen, Motonext presents three sustainable innovations together with its partners Putoline and SBS. Innovations that are important for motorsport, as well as for the mobility of the future and industrial use.

 • Second generation Bioflax
  The developed bioflax compound has been used as the “body” for Ten Kate Racing’s championship winning bikes since the WorldSBK race weekend in Barcelona on the 23rd of September 2022. With the (test) experiences, a second generation bioflax has been developed that is not only stronger and lighter, but also with a hardener consisting of more than 50% natural products. The material’s properties are similar to carbon but with a CO2 reduction during production of > 90%. The aim of the Motonext project is also to make the knowledge gained available for industrial applications and there too, the first steps are now being taken with applications in, for example, shower trays and caravan and motorhome walls.
 • Engine Oil Reco Unit
  Ten Kate Racing and Putoline have developed the so-called Engine Oil Reco Unit in the Motonext project. This ingenious device gives oil a second life. After a training or race day, the oil does not have to be disposed to be destroyed. After cleaning, the oil can be directly reused again. The oil used during the WorldSBK race weekend in the Supersport bikes of Ten Kate Racing, for example, can be used again the next day at the Yamaha R3 Cup. A quick calculation shows that, when implemented in the WorldSBK championship alone, this results an oil reduction of thirty thousand litres.
 • Better Brake Series
  When braking, among other things, particulate matter is released. In addition, the production of traditional brake pads releases CO2. Brake specialist SBS has developed a brake pad that is 100% copper- and nickel-free and, for ceramic brakes, also antimony-free. The brake pads also have improved and more stable braking function and stopping power. The so-called NUCAP NRS TECHNOLOGY always features the powerful bonding technology that binds the friction material to the backing plate and improves heat resistance.

The Motonext project is an initiative of Nieuwleusen-based Ten Kate Racing and German Project 1. Both organisations feel responsible for making mobility more sustainable in general. Environmentally and economically, it is not feasible to replace the current means of transport all at once: a transition period is needed.

Motonext shows that something can be done now to make mobility and also motorsport more sustainable. The global project Motonext, through its partners, has all the means to research, test and prove that sustainability results can be achieved in the short term in motorsport on two and four wheels.

This is why we dare to that a contribution is being made to making motorsport and mobility in general more sustainable.

For more information visit www.motonext.nl.

 

Motonext Fase 2: Minder olieverbruik, minder CO2 uitstoot en minder fijnstof

Het FIM Innovatieproject Motonext van Ten Kate Racing en Project 1 bewijst dat motorsport opnieuw het snelste laboratorium van de wereld is. Aan de vooravond van het WorldSBK evenement in Assen presenteert Motonext samen met haar partners Putoline en SBS een drietal duurzame innovaties. Innovaties die zowel van belang zijn voor de motorsport, als ook van de mobiliteit van de toekomst en industrieel gebruik.

 • Tweede generatie Biovlas
  De ontwikkelde biovlas samenstelling wordt sinds het WorldSBK raceweekend in Barcelona op 23 september 2022 gebruikt als “body” voor de kampioensmotoren van Ten Kate Racing. Met de (test)ervaringen is er een tweede generatie biovlas ontwikkeld die niet alleen sterker en lichter is, maar ook met een verharder die voor meer dan 50% uit natuurlijke producten bestaat. De eigenschappen van het materiaal zijn vergelijkbaar met carbon maar met een CO2-reductie tijdens de productie van > 90%. Doelstelling van het Motonext project is ook om de opgedane kennis beschikbaar te stellen voor industriële toepassingen en ook daar worden nu de eerste stappen gezet met toepassingen in bijvoorbeeld douchebakken en caravan- en camperwanden.
 • Engine Oil Reco Unit
  Ten Kate Racing en Putoline hebben in het Motonext project de zogenaamde Engine Oil Reco Unit ontwikkeld. Met dit ingenieuze apparaat krijgt olie een tweede leven. Na bijvoorbeeld een training- of wedstrijddag hoeft de olie niet te worden afgevoerd om vernietigd te worden. Na reiniging kan de olie weer direct worden hergebruikt. De olie die tijdens het WorldSBK raceweekend in de Supersportmotoren van bijvoorbeeld Ten Kate Racing wordt gebruikt, kan de volgende dag weer gebruikt bij de Yamaha R3 Cup. Een snelle rekensom leert dat, wanneer dit doorgevoerd wordt bij alleen al het WorldSBK kampioenschap, dit een oliereductie van dertigduizend liter betekent.
 • Better Brake serie
  Bij het remmen komt o.a. fijnstof vrij. Bovendien komt er bij de productie van de traditionele remblokken het nodige aan CO2 vrij. Remspecialist SBS heeft een remblok ontwikkeld dat 100% koper- en nikkelvrij is en voor keramische remmen ook antimoonvrij. De remblokken hebben bovendien ook nog eens een verbeterde en stabielere remfunctie en remkracht. De zogenaamde NUCAP NRS TECHNOLOGIE is altijd voorzien van de krachtige bindingstechnologie die het frictiemateriaal aan de steunplaat bindt en de hittebestendigheid verbetert.

Het Motonextproject is een initiatief van Ten Kate Racing uit Nieuwleusen en het Duitse Project 1. Beide organisaties voelen zich verantwoordelijk voor de verduurzaming van de mobiliteit in zijn algemeenheid. Milieutechnisch en economische gezien is het niet haalbaar de huidige transportmiddelen in één keer te vervangen: er is een transitieperiode noodzakelijk.

Motonext laat zien dat er nu al wat kan gebeuren om mobiliteit en ook de motorsport te verduurzamen. Het mondiale project Motonext heeft via haar partners alle middelen om te onderzoeken, testen en bewijzen dat op korte termijn duurzaamheidsresultaten te behalen zijn in de (auto- en) motorsport.

Hierdoor durven wij te zeggen dat er een bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van de motorsport en de mobiliteit in zijn algemeenheid.

Ga voor meer informatie naar www.motonext.nl.

, , , , ,