15/09/2023 Guido Fenneman

Motonext project reaches next step with bio flax shower cabins

The Motonext project of Ten Kate Racing and Project 1 has reached the next step. In collaboration with team partner ARCABO – a large chalet-building company – shower cabins made from bio flax have been developed that can replace traditional polyester.

On Thursday the 14th of September, the next step of the Motonext project was presented at Ten Kate Racing’s headquarters in Nieuwleusen. Together with ARCABO, a chalet builder also from Nieuwleusen, it has been realised that shower cabins can now be made from bio-flax. Until now, this has been produced from polyester but thanks to these developments, it can now be made more sustainable with the use of bio flax.

The ambitious Motonext project already saw Ten Kate Racing race with fairings made of bio-flax for the first time a year ago, replacing the usual carbon fibre. Then, earlier this year at the Dutch round of the World Superbike championship at the TT Circuit Assen, the next step was announced with the recycling of engine oil and the use of bio materials in brake pads.

The original target was to deliver a product applicable to industry by the end of 2024, which means the Motonext project is now a year ahead of schedule. However, it will not stop here and the Motonext project is entering its second phase. Important focus points from here on are reducing noise levels without loss of power and reducing energy consumption when warming up tyres. Together with Motonext, Ten Kate Racing is thus leading the way in making motorsport more sustainable.

Ronald Ten Kate – owner Ten Kate Racing: “For several reasons I am super proud of the results of the Motonext project. Whereas racing always had a major role in the development or application of new materials or techniques (ABS, Traction Control, Carbon composites etc.), this has become less so in recent years. We wanted Motonext to fill this vacuum.

The current modern internal combustion engine and racing with it is not yet written off as long as we keep developing with the possibilities of our time. In addition, we wanted to develop technology and/or products that can also be used outside the motorbike racing world. We have succeeded in both these objectives and that too within a short time frame, from idea to product within 3 years!

In the short term, more products will be launched that originated from Motonext, the wheels are getting rolling. Needless to say, I would also like to thank all our partners for their passionate commitment during the development of the new technologies and materials.”

André Bloemert – ARCABO: “For more than 25 years, ARCABO in Nieuwleusen has been a specialist in building moveable recreational homes, also known as chalets. ARCABO’s customers are spread throughout Europe, the main markets being the Netherlands, Germany and Belgium. As a loyal sponsor of Ten Kate Racing, ARCABO heard about the Motonext project and its two main spearheads at the end of 2021:

  • What can be done now to make mobility more sustainable.
  • How can we ensure that the results of this motorsport project are readily available for general use.

In September 2022, Ten Kate Racing successfully tested the first prototypes of the sustainable fairings. After this, ARCABO worked with Adel Polyester in Genemuiden to see if the materials of the sustainable fairings (especially bio flax) could also be used for the shower cabins at ARCABO.

ARCABO has been processing polyester shower cabins produced by Adel Polyester for many years. These shower cabins are ideal for chalets intended for recreational rental. They require virtually no maintenance, have no kit seams and are therefore easy to clean which is ideal for recreational rentals.

The use of bio flax instead of polyester material contributes to the further sustainability of ARCABO’s chalets, making it an environmentally-friendly alternative to the polyester shower cabin.

Now, September 2023, just one year after the first test in motorsport, ARCABO together with Adel Polyester and Ten Kate Racing is applying the results in this prototype shower cabin with bio flax. This marks another step towards fully bio-based construction.”

Motonext project bereikt volgende stap met bio vlas douchecabines

Het Motonext project van Ten Kate Racing en Project 1 heeft de volgende stap bereikt. In samenwerking met teampartner ARCABO – een grote chaletbouwer – zijn douchecabines ontwikkeld die gemaakt zijn van bio vlas die het traditionele polyester kunnen vervangen.

Op donderdag 14 september werd op het hoofdkwartier van Ten Kate Racing in Nieuwleusen de volgende stap van het Motonext project gepresenteerd. Samen met ARCABO, een chaletbouwer eveneens uit Nieuwleusen, is gerealiseerd dat douchecabines nu van biovlas gemaakt kunnen worden. Tot op heden wordt dit geproduceerd van polyester maar dankzij deze ontwikkelingen kan dit nu duurzamer met het gebruik van bio vlas.

In het ambitieuze Motonext project werd een jaar geleden al voor het eerst geracet met kuipwerk van biovlas ter vervanging van de gebruikelijke koolstofvezel. Daarna werd eerder dit jaar tijdens de Nederlandse ronde van het World Superbike kampioenschap op het TT Circuit Assen de volgende stap bekendgemaakt met het recyclen van motorolie en het gebruik van biomaterialen in remblokken.

Het oorspronkelijke streven was om een product dat toepasbaar is voor de industrie aan het einde van 2024 te kunnen leveren, daarmee loopt het Motonext project nu een jaar voor op schema. Echter zal het hier niet bij blijven en gaat het Motonext project de tweede fase in. Belangrijke focuspunten zijn hierbij het verminderen van geluidproductie zonder vermogensverlies en het verminderen van energieverbruik bij het opwarmen van banden. Hiermee loopt Ten Kate Racing samen met Motonext voorop in het verduurzamen van de motorsport.

Ronald Ten Kate – eigenaar Ten Kate Racing: “Om meerdere redenen ben ik supertrots op de gerealiseerde uitkomsten van het project Motonext. Waar de racerij altijd een grote rol had in de ontwikkeling of toepassing van nieuwe materialen of technieken (ABS, Traction Control, Carbon-composieten etc.) is dit de laatste jaren minder geworden. We wilden met Motonext dit vacuüm opvullen.

De huidige moderne verbrandingsmotor en het racen daarmee is nog niet afgeschreven als we maar blijven doorontwikkelen met de mogelijkheden van deze tijd. Daarnaast wilden we technologie en/of producten ontwikkelen die ook gebruikt kunnen worden buiten de motorrace-wereld. In deze beide doelstellingen zijn we geslaagd en dat ook nog eens binnen een kort tijdsbestek, van idee naar product binnen 3 jaar!

Op korte termijn zullen meer nog producten gelanceerd worden die vanuit Motonext zijn ontstaan, het vliegwiel komt op gang. Uiteraard wil ik dan ook al onze partners danken voor hun gedreven inzet tijdens de ontwikkeling van de nieuwe technologieën en materialen.”

André Bloemert – ARCABO: “ARCABO in Nieuwleusen is al meer dan 25 jaar een specialist op het gebied van het bouwen van verplaatsbare recreatiewoningen, ook wel chalets genoemd. De klanten van ARCABO zitten verspreid in Europa, waarbij de belangrijkste afzetmarkten Nederland, Duitsland en België zijn. Als trouwe sponsor van Ten Kate Racing heeft ARCABO aan het einde van 2021 gehoord over het project Motonext en de twee belangrijkste speerpunten van Motonext:

  • Wat kan er nu worden gedaan om mobiliteit duurzamer te maken.
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de resultaten van dit motorsportproject direct beschikbaar zijn voor algemeen gebruik.

In september 2022 heeft Ten Kate Racing de eerste prototypes van de duurzame stroomlijnkuipen succesvol getest. Hierna heeft ARCABO met Adel Polyester in Genemuiden gekeken of de materialen van de duurzame stroomlijnkuipen (met name bio vlas) ook gebruikt kon worden voor de douchecabines bij ARCABO.

ARCABO verwerkt al vele jaren de door Adel Polyester geproduceerde polyester douchecabines. Deze douchecabines zijn uitermate geschikt voor chalets die bestemd zijn voor de recreatieve verhuur. Ze vragen nagenoeg geen onderhoud, hebben geen kitnaden en zijn dus eenvoudig schoon te maken wat ideaal is voor de recreatieve verhuur.

Het gebruik van bio vlas in plaats van polyester materiaal draagt bij aan de verdere verduurzaming van de chalets van ARCABO en is hiermee een milieuvriendelijk alternatief voor de polyester douchecabine.

Nu, september 2023, slechts één jaar na de eerste test in de motorsport, past ARCABO samen met Adel Polyester en Ten Kate Racing de resultaten toe in dit prototype douchecabine met bio vlas. Hiermee wordt weer een stap gezet richting volledig biobased bouwen.”

,