19/02/2024 Guido Fenneman

Pata Yamaha Ten Kate Racing makes final preparations at Phillip Island ahead of 2024 season start

The Pata Yamaha Ten Kate Racing team wrapped up the pre-season on Monday with the final day of testing at the Phillip Island Grand Prix Circuit ahead of the new racing season. At the Australian circuit, which will host the first races of 2024 this weekend, the Dutch team prepared itself for the upcoming battle.

Due to logistical problems, not all Pirelli tyres were yet present at the Phillip Island Grand Prix Circuit so only the World Supersport class could be in action at the Australian circuit on Monday. The fact that they had a full day at their disposal meant that the track was reserved for just the World Superbike class on Tuesday.

This meant that the testing plans for Pata Yamaha Ten Kate Racing had to be adjusted. Both sides of the pit box were working hard to be as prepared as possible going into the new season ahead. Vice-world champion Stefano Manzi did a lot of test work and eventually finished third on the timesheet with a fastest lap time of 1’32.183. Glenn van Straalen faced some challenges during this day of testing and eventually closed it in sixteenth place with a 1’33.244 as his fastest time.

The first race weekend of the total of 12 race weekends this season will be held this weekend at the same Phillip Island Grand Prix Circuit in Australia. This weekend will see a revised schedule and starting from this season, the format of the race weekend has also changed. After a free practice session on Friday morning, the Superpole session will be run on Friday afternoon at 14:55 local time, 04:55 Central European time. After a warm-up session on Saturday morning, the first race of 2024 will start in the afternoon at 2:30pm local time, 04:30am CET. The same schedule will be used on Sunday with Race 2 at 14:30 local time, 04:30 CET.

Stefano Manzi: “It was a long day and we have done a lot of work. I am very happy with what we have done, we tried many different things. In the morning the track conditions were a bit critical but with more rubber on the track, the conditions improved. In the afternoon the conditions were a lot better and it felt very comfortable to ride. I enjoyed riding and we finished in third place, so all in all we have had a good day. I expect a tough battle this weekend because the difference with many riders was very small. Let’s see what happens this weekend.”

Glenn van Straalen: “It was a busy day of testing because we now had to do everything in one day. We started quite early in the morning and the asphalt did not yet offer the normal level of grip, so we had to wait for a while. We then eventually managed to do a few laps but it wasn’t great. In the afternoon the conditions were better and we wanted to pick up the pace there, unfortunately we faced a technical problem which cost us a lot of time. In the last run we were able to do quite a number of laps and improve, so that was a positive end to the day. We have to start dotting the i’s and crossing the t’s this weekend and then I’m confident.”

Kervin Bos – Ten Kate Racing team manager: “We had a great test day here at Phillip Island. As always, the tyres play a big role here and with the new asphalt that will be another critical point this weekend. The track looks fantastic but it is extremely tough on the tyres. Because of the logistical problems we had seven sets of tyres at our disposal instead of nine, so we had to use them sparingly. Manzi continued the trend of last season and this winter, while Glenn also showed a very good side. When he went for time-attack at the end of the day the red flag was waved so there is still a lot of room for improvement in terms of lap time. I expect both riders to be in good shape on Friday, it will be an interesting day for sure.”

 


Pata Yamaha Ten Kate Racing treft laatste voorbereidingen op Phillip Island voorafgaand aan start van 2024 seizoen

Het Pata Yamaha Ten Kate Racing team heeft maandag het winterseizoen afgerond met de laatste testdag op het Phillip Island Grand Prix Circuit voorafgaand aan de start van het nieuwe raceseizoen. Op het Australische circuit, waar komend weekend de eerste races van 2024 verreden zullen worden, bereidde het Nederlandse team zich voor op de aankomende strijd.

Vanwege logistieke problemen waren alle Pirelli banden nog niet aanwezig op het Phillip Island Grand Prix Circuit waardoor alleen de World Supersport klasse maandag in actie kon komen op het Australische circuit. Doordat ze een volledige dag tot hun beschikking hadden betekende dat de baan op dinsdag gereserveerd is voor enkel de World Superbike klasse.

Dit betekende dat de testplannen voor Pata Yamaha Ten Kate Racing moesten worden aangepast. Aan beide zijden van de pitbox werd hard gewerkt om zo goed mogelijk voorbereid het nieuwe seizoen in te gaan dat voor de deur staat. Vicewereldkampioen Stefano Manzi verrichte veel testwerk en eindigde met een snelste rondetijd van 1’32.183 uiteindelijk als derde op de tijdlijst. Glenn van Straalen kende de nodige uitdagingen tijdens deze testdag en sloot deze uiteindelijk als zestiende af met een 1’33.244 als snelste tijd.

Het eerste raceweekend van het in totaal twaalf raceweekenden tellende seizoen wordt komend weekend verreden op hetzelfde Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië. Dit weekend wordt er een aangepast tijdschema gehanteerd en vanaf dit seizoen is ook de indeling van het raceweekend veranderd. Na een vrije training op vrijdagochtend wordt vrijdagmiddag om 14:55 uur lokale tijd, 04:55 uur Nederlandse tijd de Superpole sessie verreden. Na een warm-up sessie op zaterdagochtend gaat ’s middags om 14:30 uur lokale tijd, 04:30 uur Nederlandse tijd de eerste race van 2024 van start. Datzelfde schema wordt op zondag gehanteerd met Race 2 om 14:30 uur lokale tijd, 04:30 uur Nederlandse tijd.

Stefano Manzi: “Het was een lange dag en we hebben veel werk verzet. Ik ben erg blij met wat we hebben gedaan, we hebben veel verschillende dingen geprobeerd. In de ochtend waren de baanomstandigheden een beetje kritisch maar met meer rubber op de baan werd het beter. In de middag waren de omstandigheden een stuk beter en voelde het erg comfortabel om te rijden. Ik heb met plezier gereden en we eindigden op de derde plaats, dus uiteindelijk hebben we best een goede dag gehad. Ik verwacht dit weekend een zware strijd want het verschil met veel rijders was erg klein. Laten we kijken wat er dit weekend gebeurt.”

Glenn van Straalen: “Het was een drukke testdag omdat we alles nu in één dag moesten doen. We begonnen al redelijk vroeg in de ochtend en het asfalt bood nog niet het normale gripniveau, daarom moesten we even wachten. We hebben toen uiteindelijk een aantal ronden kunnen rijden maar dat verliep nog niet volgens plan. ’s Middags waren de omstandigheden beter en wilden we daar de draad weer oppakken, helaas kregen we te maken met een technisch probleem wat ons veel tijd kostte. In de laatste run hebben we nog flink wat meters kunnen maken en ons kunnen verbeteren, dus dat was een positief einde van de dag. We moeten dit weekend de puntjes op de i gaan zetten en dan heb ik er het volste vertrouwen in.”

Kervin Bos – Ten Kate Racing teammanager: “We hebben een mooie testdag gehad hier op Phillip Island. Zoals altijd spelen de banden hier een grote rol en met het nieuwe asfalt zal dat ook dit weekend weer een kritisch punt worden. De baan ligt er fantastisch bij maar het is wel extreem zwaar voor de banden. Vanwege de logistieke problemen hadden we dan ook nog eens zeven sets banden tot onze beschikking in plaats van negen, daardoor moesten we daar zuinig mee omspringen. Manzi trok de lijn van afgelopen seizoen en deze winter meteen weer door terwijl ook Glenn zich van een hele goede kant liet zien. Toen hij aan het einde van de dag voor time-attack ging werd de rode vlag gezwaaid dus er is wat betreft de rondetijd nog veel ruimte voor verbetering. Ik verwacht dat beide rijders er vrijdag goed bij staan, het zal een interessante dag worden.”

, , , ,