15/11/2022 Kervin Bos

Ten Kate Racing does it again

Ten Kate Racing does it again                   

We are proud of our team’s achievements. We are proud of the world titles and proud of the way our Motonext project has been received. It cannot have escaped motorsport fans that Dominique Aegerter won Ten Kate Racing’s twelfth world title. Together with Leonardo Taccini, also the world title as the best racing team in the World Supersport class has been clinched for the second consecutive time. Aegerter joins an illustrious list of riders with Fabien Foret (2002), Chris Vermeulen (2003), Karl Muggeridge (2004), Sébastien Charpentier (2005 and 2006), James Toseland (Superbike 2007) Kenan Sofuoglu (2007 and 2010), Andrew Pitt (2008) and Michael van der Mark (2014).

With one race weekend to go in Australia, the lead is too big for the opposition to overtake Aegerter and the team.

Dominique Aegerter: “The hunger is not yet satisfied and from the team with which I have achieved so much success so far, I want to say goodbye in championship-worthy fashion in Australia. The goal “down under” is to take all the prizes there too. It’s my gift to the Ten Kate Racing team and the technicians who always prepare the “77 bike” optimally.”

Kervin Bos – Ten Kate Racing team manager: “Once again it won’t be easy, because no matter how easy it seems, everyone has to put their best foot forward again to write success in Australia as well. The goals were and still are big and we realise that these last races are also the first preparations for the new season. We will conclude the racing season in Australia and start the new racing season there again on the 23rd of February 2023 as well.”

FIM Innovation Project Motonext
The Motonext project of Ten Kate and German Project 1 is ahead of schedule. Test results and the experiences of Dominique Aegerter, Bradley Smith and Leonardo Taccini at WorldSBK events are catalysing developments. Work is already underway on the third-generation bioflax fairing for example. The development of the liquid to bring the flax up to “Carbon level” is sprayed between the woven flax that makes the sturdiness and aerodynamics even greater. The liquid was still fully synthetic in the first generation, 35% vegetable in the 2nd generation and already 50% vegetable without compromising on sturdiness and lighter weight.

With partner SBS Brakes, a brake system has been developed in which the brake pads are plant-based, resulting in less CO2 being released during production and less particulates during use. With the company Putoline, an oil has been developed that can already be used circularly, and with fuel developer ETS a 100% plant-based fuel. In short, we are ahead of schedule. During the Eicma in Milan, the Ten Kate Racing Motonext bike was also displayed in grand fashion by SBS and Putoline.

Kervin Bos: “The experiences and data we gathered after the races in Barcelona up to and including (next weekend) Australia will be analysed and processed at our headquarters in Nieuwleusen. The aim is to make another big step this winter to apply the various techniques structurally. This will of course be done on our own bikes, but talks are also ongoing with KNMV and Yamaha to already (partly) do the same on other bikes.”

Peter Schorer: “The experiences Ten Kate Racing has gained in WorldSBK, as Project 1, we want to link this to the experiences of Four Motors in the coming weeks and months. The performance of the Porsches and BMW from Four Motors, have provided a wealth of information in the so-called NLS races (Nurbürgring) and in the necessary test work. The processing of bio-glass, the forces the material has to endure, as well as the circular use of oil and biofuel are being analysed and evaluated to take new steps. At this point, we as Ten Kate Racing and Project 1 would like to thank the technicians of both teams and also organisations and companies like FIM, KNMV, NOCNSF (sport innovators), SBS, Putoline, ETS, Yamaha and Mooi Creatie. Without them, we could not be standing where we are already!”

For more information, visit www.motonext.nl

Ten Kate Racing flikt het weer

Trots zijn we op de prestaties die ons team levert. Trots zijn we op de wereldtitels en trots zijn we op de wijze waarop ons Motonext project ontvangen is. Het kan de motorsportliefhebbers niet ontgaan zijn dat Dominique Aegerter voor Ten Kate Racing de twaalfde wereldtitel heeft behaald. Samen met Leonardo Taccini werd ook voor de tweede achtereenvolgende keer de wereldtitel als beste raceteam in de World Supersport klasse in de wacht gesleept. Aegerter schaart zich in een illuster rijtje coureurs met Fabien Foret (2002), Chris Vermeulen (2003), Karl Muggeridge (2004), Sébastien Charpentier (2005 en 2006), James Toseland (Superbike 2007) Kenan Sofuoglu (2007 en 2010), Andrew Pitt (2008) en Michael van der Mark (2014).

Met nog één raceweekend te gaan in Australië is de voorsprong te groot voor de achtervolgers om Aegerter en het team nog te achterhalen.

Dominique Aegerter: “De honger is nog niet gestild en van het team waarmee ik tot nu toe zoveel succes heb behaald, wil ik op kampioenswaardige wijze afscheid nemen in Australië. Het doel “down under” is om ook daar alle dagprijzen in de wacht te slepen. Het is mijn cadeautje aan het team Ten Kate Racing en de technici die de “77 motor” altijd optimaal prepareren.

Kervin Bos – Ten Kate Racing teammanager: “Het zal wederom niet makkelijk worden, want hoe eenvoudig het ook lijkt, iedereen moet zijn beste beentje weer voor zetten om ook in Australië succes te kunnen schrijven. De doelstellingen waren en zijn groot en we realiseren ons dat deze laatste races ook de eerste voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn. We sluiten het raceseizoen in Australië af en starten er het nieuwe raceseizoen ook weer op 23 februari 2023.”

FIM Innovatieporject Motonext
Het Motonext project van Ten Kate en het Duitse Project 1 loopt voor op schema. De testresultaten en de ervaringen van Dominique Aegerter, Bradley Smith en Leonardo Taccini tijdens WorldSBK evenementen katalyseren de ontwikkelingen. Nu al wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de derde generatie biovlas kuip. De ontwikkeling van de vloeistof die het vlas tot “Carbonniveau” moet brengen, wordt tussen het geweven vlas gespoten dat de stevigheid en aerodynamica nog groter maakt.De vloeistof was in de eerste generatie nog volledig synthetisch, in de 2e generatie 35% plantaardig en nu al 50% plantaardig zonder dat er concessies gedaan worden aan stevigheid en lichter gewicht.

Met partner SBS Brakes is een remsysteem ontwikkeld waarbij de remblokken plantaardig zijn en dat heeft tot gevolg dat er bij de productie minder CO2 vrijkomt en tijdens gebruik minder fijnstof. Met de firma Putoline is een olie ontwikkeld die nu al circulair gebruikt kan worden en met brandstofontwikkelaar ETS een 100% plantaardige brandstof. Kortom, we liggen voor op schema. Tijdens de Eicma in Milaan is de Ten Kate Racing Motonext motor ook op grootse wijze door SBS en Putoline getoond.

Kervin Bos: “De ervaringen en gegevens die we na de races in Barcelona tot en met (volgend weekend) Australië hebben verzameld gaan we op onze thuisbasis in Nieuwleusen analyseren en verwerken. Doel is deze winter opnieuw een flinke stap te maken om de verschillende technieken structureel toe te passen. Dat gebeurt natuurlijk op onze eigen motoren, maar ook lopen de gesprekken met KNMV en Yamaha om dat ook al op andere motoren (deels) te doen.”

Peter Schorer: “De ervaringen die Ten Kate Racing heeft opgedaan in de WorldSBK willen we als Project 1 de komende weken en maanden koppelen aan de ervaringen van Four Motors. De prestaties van de Porsches en BMW van Four Motors, hebben in de zgn. NLS races (Nurbürgring) en in het nodige testwerk een schat aan informatie opgeleverd. De verwerking van het biovlas, de krachten die het materiaal te verduren krijgt, maar ook het circulair gebruik van de olie en de biofuel worden naast en over elkaar gelegd om nieuwe stappen te zetten. Op deze plaats willen we als Ten Kate Racing en Project 1 de technici van beide teams bedanken en ook organisaties en bedrijven zoals FIM, KNMV, NOCNSF (sportinnovators), SBS, Putoline, ETS, Yamaha en Mooi Creatie. Zonder hen konden we nu niet staan waar we nu al zijn!”

Voor meer informatie, zie www.motonext.nl